Odpowiedzi

2009-11-28T15:45:14+01:00
Sugar beets played a large role in people's lives as provide enough vitamins and a lot of energy in some cultures, people used it for the production of syrups, medicines are of great healing capabilities. some of the animals fed sugar beet. Sugar beet had its advantages from the beginning when only began to produce sugar from them able to afford it only because the rich people importacje and purchase were very expensive. also its drawbacks when too much consumption can cause disease, diabetes, however, then the time is dying.

marmots alpine species. Resides in the upstairs hall and the array of hard to reach places. Avoids the busy area of hiking trails. Copies of the burrow at about 1m deep and reaching to a length of 10 m. They are used him as a breeding chamber, to flee in case of danger, and spends the winter in their winter sleep. By gregarious lifestyleIt is very cautious and timid. At the time of feeding the herd is always some individual on the watch. Usually takes time position, which can be seen on all sides and is "the pillar". In case of danger gives a loud whistling, from which just the name of the species. So alarmed the herd quickly hides in a well-known entrances to the burrows. Groundhog is the main enemy of the eagle. Marmot surprised by a fox or a wolf, however, can defend themselves. Marmots feed exclusively today Particularly hard feed in the autumn, before the onset of winter sleep, to gather stores of fat needed to survive the winter. In winter the whole herd of marmots is hidden deep in the holes, clogging the outlet hole with grass and roots. Hibernation takes a long time, from September to April.

tłuumaczenie;;

Buraki cukrowe grAły dużą rolę w życiu ludzi gdyż dostarczały wystarczającą dużo witamin i energii w niektórych kulturach ludzie

stosowali je do produkcji lekarstw syropów mają duże zdolności lecznicze.
niektóre zwierzęta żywiły się burakami cukrowymi. Buraki cukrowe miały swoje zalety z początku kiedy dopiero zaczęto produkować

z nich cukier mogli na niego pozwalać sobie tylko ludzie bogaci gdyż importacje jak i zakup były bardzo drogie.
MIałyy także swoje wady przy zbyt dużym spożywaniu mogło spowodować chorobę cukrzycę po czym jednak w tamtych czasach się

umierało.
Świstaki Gatunek wysokogórski. Przebywa w piętrze hal i turni w miejscach trudno dostępnych. Unika okolic ruchliwych szlaków turystycznych. Kopie nory, głębokie na ok. 1m i osiągające długość do 10 m. Służą mu one jako komora lęgowa, do ucieczki w razie zagrożenia, a w zimie spędza w nich sen zimowy. Prowadzi stadny tryb życia. Jest bardzo ostrożny i płochliwy. W czasie żerowania stada zawsze jakiś osobnik stoi na czatach. Zwykle zajmuje wtedy pozycję, z której dobrze widać na wszystkie strony i staje "na słupka". W razie zagrożenia wydaje głośny świst, od którego pochodzi właśnie nazwa gatunku. Tak zaalarmowane stado błyskawicznie kryje się w doskonale sobie znanych wejściach do nor. Głównym wrogiem świstaka jest orzeł. Świstak zaskoczony przez lisa, czy wilka potrafi się jednak bronić. Świstaki żerują wyłącznie w dzień, szczególnie przy pięknej, słonecznej pogodzie. Żywią się wyłącznie roślinami, zarówno nadziemnymi pędami, jak i bulwami i korzeniami. Szczególnie intensywnie żerują jesienią, przed zapadnięciem w sen zimowy, aby zgromadzić zapasy tłuszczu, niezbędne do przetrwania zimy. Na zimę całe stadko świstaków kryje się głęboko w norach, zatykając wylot nory trawą i korzeniami. Sen zimowy trwa długo; od września do kwietnia.

myślę że pomogłam z góry proszę o nie dawanie mi spamu ponieważ pisałam sama