Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T20:21:34+01:00
Metoda indukcyjna – jest to taki sposób postępowania, w którym wychodzi się od obserwacji konkretnych rzeczy lub zjawisk do uogólnień; od pojedynczych faktów, szczegółów do pojęć i sądów ogólnych.
Metoda dedukcyjna jest to metoda, która polega na stwarzaniu nowej teorii – hipotezy. Później dedukuje się jej konsekwencje, które można sprawdzić przez doświadczenie. Metoda ta jest oparta na rozumowaniu dedukcyjnym i jest niezawodna. Jeśli doświadczenie nie potwierdza teorii należy ją odrzucić. Punktem wyjścia są pewne prawa i ogólne zasady. Ich analiza umożliwia przewidywanie nowych zdarzeń i faktów, pozwala stworzyć nową teorię. Teoria ta po doświadczeniu weryfikacji okazuje się być prawdziwa lub nie.
2009-11-25T20:22:02+01:00
Dedukcja to metoda wnioskowania od szczegółu do ogółu. Zbieramy pojedyńcze fakty i za pomocą logiki próbujemy wysnuć z nich fakty ogólne, prawidłowości, itp.
Indukcja to droga odwrotna. Od ogółu do szczegółu. Znamy pewne fakty dotyczące pewnej grupy obiektów i próbujemy je odnieść do kolejnego obiektu z tej grupy. Domniemamy, że skoro nasz fakt jest prawdą dla n obiektów, to będzie też prawdziwy dla n+1 obiektu.