Odpowiedzi

2016-10-24T23:36:54+02:00

Autonomia galicyjska – autonomia – niezależność; Galicja uzyskała liczne prawa społeczno-polityczne na mocy ugody z Austrią (Galicja leżała w zaborze austriackim); ostatecznie prawa nadano w 1873 roku. Dzięki autonomii język polski stał się językiem urzędowym w administracji i sądach, powołano również urząd ministra do spraw Galicji. W Galicji rozwijały się polska kultura i nauka, panowała większa swoboda niż w innych zaborach, tutaj zamieszkali polscy artyści, ponieważ mogli swobodnie tworzyć. Niestety, słabo rozwijało się rolnictwo i Galicja była biedniejsza niż ziemie z innych zaborów.

8 4 8