Napisz wypracowanie "Czy warto czytać Pismo Święte"...
Co najmniej JEDNA KARTKA A4! Więc proszę nie pisać paru zdań! Ale tyle aby było na kartkę A4!

Inne zadania będą uznawane za złe!

Z góry dzięx! Pozdro...

Ma się zaczynać tak "Moim zdaniem WARTO czytać pismo święte ponieważ......"

2

Odpowiedzi

2009-11-25T20:40:42+01:00
Moim zdaniem warto czytać pismo święte ponieważ, jest to najstarsza księga która przedstawia naszą chrześcijańską historię. Zawarte są w niej prawdy których uczymy się i pokładamy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Każda z przedstawionych wydarzeń w Piśmie Świętym ma jakieś symboliczne znaczenie. Tak jak i my tak i nasze potomstwo również będzie opierało się na jej zawartości. Uczymy się na podstawie tej księgi oraz poszerzamy wiedzę która jest w niej zawarta. Dzięki temu jesteśmy bliżej Boga.
2009-11-25T20:44:21+01:00
Moim zdaniem warto czytać Pismo Święte, ponieważ jest tam napisanie jak powinien postepowac kazdy człowiek. Opisane tam dziej Jezusa przedstawiają dane sytuacje i mówią jak w nich postępować. Przez czytanie Pisma Świętego dowiadujemy się napoczątku jak powstał świat i człowiek potem dzieje przed narodzinami Chrystusa następnie są opisanie wydażenia za życia Jezusa. Jego śmierć i zmartwychwstanie, jak również opis kańca świata. Warto również czytać dla bliższego poznania przyczyny powstania czlowieka. Z Pisma Świętego dowiadujemy się również dlaczego Bóg tak bardzo umiłował człowieka, że zesłał swojego syna, alby zbawił świat.
Czytanie Bibli jest ważne, ponieważ zgłębiamy naszą wiare w Boga i jesteśmy bliżej niego, który natchnął człowieka, który napisał tę Świętą Księgę.

Mam nadzieję że wystarczy. Jesli nie może sobie poradzisz i to troche bardziej rozwiniesz.