1.Oblicz objętość ostrosłupa,którego wysokość wynosi 10 cm a podstawą jest:
a) kwadrat o boku 2cm
b)prostokąt o bokach 4cm i 6cm
c)trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 7dm i 9dm
d)trapez o podstawach 8cm i 3cm oraz wysokości 2cm
2.Oblicz pole powierzchni ostrosłupa , którego ściany boczne są przystającymi trójkątami równobocznymi a krawędz podstawy ma 6cm i jest
a) czworokątem b) trójkątnym c) sześciokątem
3) Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa w którym wysokość ściany bocznej jest równa 18cm a podstawą jest kwadrat o przekątnej 4√2cm
4)Narysuj siatkę czworościanu foremnego o krawędzi 4cm i oblicz pole jego powierzchni
5)Ile m²blachy potrzeba na pokrycie dachu , który ma kształt prawidłowego ostrosłupa sześciokątnego o krawędzi podstawy 5m i wysokości ściany bocznej 8m? Na spojenie dolicz 10%
6)Podstawą ostrosłupa jet trójkąt rozwartokątny równoramienny w którym kąt rozwarty ma miarę 120stopni a bok leżący naprzeciw tego kąta jest równy 20cm.Oblicz objętość ostrosłupa jeżeli jego wysokość jest równa 30cm
7)Podstawą ostrosłupa jest trapez prostokątny o podstawach 10dm i 4dm oraz kącie rozwartym 150 stopni.Oblicz objętość ostrosłupa jeżeli jego wysokość jest o 3√3dm dłuższa od wysokości trapezu .
8)Kąt ściany bocznej przy wierzchołku ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma miarę 90 stopni.Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jeżeli krawędz boczna ma długość √2cm
9)Oblicz pole powierzchni i objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego w którym wysokość wynosi 1 krawędz podstawy 4 a wysokość ściany bocznej √5.
10)W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym wysokość wynosi 50cm,pole powierzchni całkowitej 100cm²a pole powierzchni bocznej 80cm².Oblicz objętość ostrosłupa.

Proszę o pomoc w tych zadaniach :(

1

Odpowiedzi

2009-11-25T20:34:30+01:00
Ja umiem tylko pierwsze:
a) 2cmx2cmx10cm=4cmx10cm=40cm³
b) 4cmx6cmx10cm=24cmx10cm=240cm³
c) nie umiem
d) P trapezu=(8cm+3cm)x2cm:2=11cmx2:2=22cm:2=11cm³