1. Oblicz pracę jaką wykonały siły elektryczne,przemieszczając ładunek 3 C między końcami przewodnika,jeżeli napięcie między tymi końcami wynosi 12 V.


2. Napięcie między końcami przewodnika wynosi 4,5 V. Jaki ładunek przenosiły między tymi końcami siły elektryczne,jeżeli wykonały one pracę 90 J.

PROSZĘ POMÓŻCIE !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T08:02:35+01:00
Zad.1
Dane
q=3C
U=12V

szukane
W=?

I=q/t
przyjmijmy czas = 1s

I=3/1=3A

P=U*I=12*3=36W
W=P*t=36W*1s=36Ws

Zad.2
Dane:
U=4,5V
W=90J
czas przyjmuje = 1s


Szukane
q=?

W=P*t
z tego mamy po przeksztalceniu:
P=W/t=90Ws/1s
P=90W

Korzystamy z wzoru na moc

P=U*I
I=P/U=90/4,5=20A

teraz korzystamy z wzoru na natezenie pradu:
I=q/t
po przeksztalceniu mamy:
q=I*t=20*1s=20C
Przeniesiony ładunek to 20C.

Zadanie rozwiazane dla t=1s poniewaz brak podanego czasu