Ułóż zdania z podanymi wyrazami:

-Apatyczny (bierny, odrętwiały, obojętny)
-Formować (nadawać kształt, określoną formę)
-Formułować (ujmować w reguły)
-Homo sapiens (człowiek rozumny)
-Honoris Causa (dla zaszczytu, dla podkreślenia zasług)
-Postscriptum (dopisek do listu na końcu)
-Savoir vivre (zasady dobrego wychowania, formy towarzyskie, znajomość tych form)
-Notabene ("zauważ dobrze" używane w znaczeniu "nawiasem mówiąc")

W nawiasie jest wyjaśnienie jakby ktoś nie wiedział...
Proszę o zdania złożone! I nie takie dziecinne typu: "Moja mama..."

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T20:40:42+01:00
W niektórych sprawach jestem apatyczna.
Na plastyce formowałam plastelinę.
Na niektóre terminy sama formułuję regułę.
Homo sapiens mimo,że pojawił się już miliony lat temu,pozostawił po sobie dowody istnienia,któe przetrwały do dzis,
Honoris Causa to dla wielu wyróżnienie.
Nigdy nie dopisuję postscriptum do listu.
Nie wszystkie osoby w naszym otoczeniu stosują zasady Savoiru vivreu
Nie jestem zadowolony z jej pracy notabene nie zadowala mnie,wiec nie będzie tu pracowałą.