Koszty stałe spólki jax wynoszą 400000zł rocznie . Przychpdy ze sprzedaży są na poziomie 1,2 miliona zł rocznie .Koszty zmienne , w kwocie 8zł za szt, wynosza łącznie 480000zł w skali roku. Jak zmieniłaby się strefa bezpieczeństwa , gdyby zainstalowano pracooszczędne wyposażenie, redukujące koszty zmienne o 2 zł na sztuce, ale zwiększające równoczesnie koszty stałe o 100000zł rocznie?

1

Odpowiedzi

2009-05-22T11:11:45+02:00
6/8=0,75
0,75*480000=360000
360000+100000=460000

480000-460000=20000
strefa bezpieczeństwa zwiększy się o 20 tys