Przedsięborstwo FON przewiduje utrzymywanie kosztów stałych na poziomie 400000 zł oraz jednostkowych,kosztów zmiennych na poziomie 11 zł na szt. Przedsiębiorstwo planuje zrealizować sprzedaż 80000 szt wyrobów po 16 zł za szt . Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa wynosi 95000 szt
a . okres wielkość progu rentowności : w złotych , w szt. oraz jako część zdolności produkcyjnych
b . ile wynosi oczekiwany współczynnik bezpieczeństwa ? procentowo oraz wartościowo
c. ile wynosi stopa marży ?
dzięki tym którzy pomogą mi w tym zadaniu :)

1

Odpowiedzi

2009-05-22T13:05:32+02:00
Koszty stałe Ks= 400.000 zł
koszt jednostkowy zmienny kjz= 11 zł/szt
cena jednostkowa cj= 16 zł/szt
ilość sprzedaży Q= 80.000 szt
zdolność produkcyjna Qmax= 95.000 szt

ilościowy próg BEP:
Kz+Ks=P
kjz*Q+Ks=cj*Q stąd:
Q=Ks/(cj-kjz) = 400.000zł/(16zł/szt - 11 zł/szt) = 80.000 szt

wartościowy próg BEP' = BEP*cj
P=80.000 szt * 16 zł/szt = 1.280.000 zł

procentowy próg :
Q/Qmax = 80.000 szt/95.000 szt * 100% = 84,2%
lub
Ks/(cj-kjz)*Qmax = 400.000 zł/ 5zł * 95.000 szt = 0,842 = 84,2%

współczynnik bezpieczeństwa:
Wb= (Qmax-Q)/Qmax=(95.000szt -80.000szt)/95.000 szt= 0,158 = 15,8 %

lub
Wb= (Pmax - BEP')/Pmax = (95.000 szt*16zł/szt - 80.000 szt*16 zł/szt)/95.000 szt*16zł/szt=240.000zł/1.520.000zł = 0,158 = 15,8 %

stopa marży:
m= (16zł/szt - 11zł/szt)/11 zł/szt= 5/11= 0,455 = 45,5 %