Odpowiedzi

2009-11-25T20:41:32+01:00
Coraz więcej mówi się o problemie eutanazji. Z jednej strony podejmuje się sta­rania na rzecz pomocy ludziom niepełno­sprawnym, z drugiej — choroba, niepełno­sprawnośċ, starośċ mogą staċ się powodem wydania wyroku śmierci na człowieka. Czy nie ma w tym zakłamania?

Warto przedyskutowaċ ten problem na lekcji. Dlatego poniżej zamieszczam kilka komentarzy napisanych przez etyków i filozofów. Jesteście na tyle dorośli, by umieċ się oderwaċ od gazetowych uproszczeń. Sprawa eutanazji, w ogóle, ochrony życia, jest na tyle poważna, że tu nie wolno daċ się zmanipulowaċ przez ludzi, którzy na szerzeniu cywilizacji śmierci zarabiają ogromne pieniądze. Nie dajcie się omamiċ mylącej nazwie greckiej, według której eutanazja znaczy dobra śmierċ.