Odpowiedzi

2009-11-25T20:53:05+01:00
Wszystkie te nazwy to nazwy własne ruchów religijnych, wszystkie istnieją do czasów dzisiejszych.
Luteranie: w 1517 w Wittenberdze Marcin Luter pokazał tablicę 95 tez, które mają uzdrowić ówczesny kościół katolicki.
Anglikanie: w 1544 Henryk V w celu unieważnienia własnego małżeństwa ogłosił świeckie zwierzchnictwo nad kościołem w Anglii.
Baptyści- sądzą iż zbawienie uzyskuje się dzięki łasce bożej, a nie uczynkom na Ziemi.
Metodyści: jeden z ruchów Anglikańskich nakładający nacisk na dobre obyczaje,
2009-11-26T00:55:59+01:00
Luteranie odrzucają kult świętych – modlić wolno się tylko do Trójjedynego Boga; natomiast świętych należy wspominać i naśladować.