Zad5
a)
Odległość z Jabłonowa do Śliwic wynosi d km, a do Gruszkowa jest 2 razy dalej.Z Jabłonowa do Wiśnic jest o 3 km dalej niż do Gruszkowa . Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych odległość z Jabłonowa do tych trzech miejscowości .

b)
Średnie wiadro ma pojemność w litrów. W dużym wiadrze możne zmieścić o 5 litrów więcej , a małe wiaderko ma pojemność równą tylko 10 % pojemności dużego wiadra . Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego pojemność każdego z tych wiader .

1

Odpowiedzi

2009-11-25T21:12:03+01:00
Zad. 1
Jabłonowo - Śliwice - d
Jabłonowe - Gruszków - 2 d
Jabłonowo - Wiśnice - 2d + 3

Zad. 2
pojemność średniego wiadra - w
pojemność dużego wiadra - w + 5
pojemność małego wiadra - 0,1 w
8 2 8