2.130
Oblicz liczbę moli dwutlenku węgla, który zajmuje objetośc 2,4dm3 w temperaturze 291 K pod cisnieniem 1010hPa.

2.131
Oblicz mase dwutlenku siarki SO2 który zajmuje objetośc 30 cm3 w temperaturze 293 K pod cisnieniem normalnym.

2.132
Butla zawiera 5 kg chloru.Jaką objetosc w m3 zajmie ta ilos chloru w temperaturze 295 k pod cisnieniem normalnym.

1

Odpowiedzi

2009-11-25T22:08:47+01:00
2.130

n= liczba moli
n= pV /RT
p = 1010 hPa
V = 2,4 dm3
T = 291 K
R (zawsze ta sama liczba) = 83,1 hPa * dm3 / mol * K

n= 1010hPa * 2,4 dm3 / 291 K * 83,1 hPa * dm3 / mol * K

tu wszystko ci się skróci z jednostek i zostanie mol

n= 0,10 mol

2.131

znowu musimy obliczyć mole bo aby obliczyć mase ze wzoru m= n* M potrzebna jest nam liczba moli (n)

V= 30 cm3 = 0,3 dm3
T= 293 K
p= 1013 hPa
R=83,1 hPa * dm3 / mol * K

n = 1013 hPa * 0,3 dm3 / 293 K * 83,1 hPa * dm3 / mol * K
n = 0,01 mol

M= 32 g/mol + 2 * 16g/mol = 64 g/mol
m = 64 g/mol * 0,01 mol

mole się skrócą i zostanie gram

m= 0,64 g

2.132

m = 5kg = 5000 g
p = 1013 hPa
T = 295 K
R= 83,1 i jednostkę już znasz

M= 35 g/mol
n= m/M
n = 5000 g / 35 g/mol
n = 142,9 mol

V= nRT / p
V = 142,9 mol * 83,1 (to samo co wcześniej ) 295 K / 1013hPa
V= 3503122,05 / 1013
V= 3458,2 dm 3
8 2 8