Zadanie.1.
Niektóre dzikie zwierzęta mogą rozpędić się do szybkości 72 km/h, którą uzyskują w ciągu 2 sekund od chwili startu. Oblicz przyśpieszenie, z jaką poruszają się w czasie tych dwóch sekund. Jaką droge przebędą w tym czasie?
Z DANE SZUKANE ; )))

zadanie.2. Oblicz drogę, jaką przebędzie ciało ruszające ruchem jednostajnie przyśpieszonym w czasie t=5s, jeżeli jego prędkość końcowa v=20m/s. Z jakim przyśpieszeniem poruszało się w tym czasie ????

zadanie.3.
Oblicz wartość prędkości końcowej i przy śpieszenie ciała ruszającego ruchem jednostajnie przyśpieszonym. które w czasie t=10s przebyło drogę s=100m.

NA CZWARTEK !! ; ))
proszęę pomużcie mii :)))
2

Odpowiedzi

2009-11-25T21:00:15+01:00
1.
dane:
V=72km/h = 20m/s
t=2s
szukane:
a=? s=?
rozwiazanie:
a= V/t = 20/2 = 10m/s²
s= at²/2 = 10*4/2 = 20m

zad.2
dane:
t=5s
Vk=20m/s
szukane:
a=? s=?
rozwiazanie:
a=V/t = 20/5 = 4m/s²
s= at²/2 = 4*25/2 = 50m

zad.3
dane:
t=10s
s=100m
szukane: a=? Vk=?
rozwiazanie:
(przeksztalcamy wzor)
s=at²/2 /*2
2s=at² /:t²
a=2s/t²= 200m/100=2m/s²

Vk=at = 2*10=20m/s
1 5 1
2009-11-25T21:08:12+01:00
A=Δv/Δt
Δv=72km/h-0km/h=72km/h
Δt=2s-0s=2s

Liczymy przyspieszenie
a=(72km/h)/2s
Nie można w takiej postaci zostawić (ze względu na SI)
72km/h=72*1000m/3600s
a=(20m/s)/2s=10m/s²

jaką drogę pokonują w 2 sekundy?
72km pokonuje w 3600s (tj. godzinę)
xkm pokonuje w 2s
72km --- 3600s
xkm --- 2s
xkm=(2s*72km)/3600s=0,04km=40m

Zad2:
zakładam, że prędkość początkowa była równa 0, wtedy:
v=at |/t
a=v/t
a=4m/s²

s=(a/2)*t²
s=2m/s² * 25s²=50m

Zad3: to samo założenie co przy Zad2
zacznę od drogi:
s=(a/2)*t²
a=2s/t²=200m/100s²=2m/s²

v=a*t=2m/s² * 10s=20m/s
1 5 1