1.oblicz objetość szescianu o krawedzi 50 cm.wynik podaj w dm szesciennych
2.suma długosci wszystkich krawedzi szescianu jest rowna 48 cm oblicz objetosc tego szescianu.
3.ile szescianow o kawedzi 5 cm zmiesci sie w szescianie o objetosci 1 dm szescienny
4.oblicz objetosc szescianu ktorego pole powierdzcni jest rowne 150 cm szescienne..
posze o pomoc z gry dzieki

2

Odpowiedzi

2009-05-22T12:56:56+02:00
1.
V = a do potęgi trzeciej
a = krawędź sześcianu
a = 50cm
V = (50cm) do potęgi trzeciej
V = 125000 cm sześcienne
1dm sześcienny = 1000cm sześciennych
125000cm sześciennych : 1000cm sześciennych = 125
odp. objętość sześcianu jest równa 125dm sześciennych
2.
liczba krawędzi w sześcianie : 12
długość 1 krawędzi : a
12a = 48cm/12
a = 4cm
V = a do potęgi trzeciej
V = (4cm) do potęgi trzeciej = 64cm sześciennych
3.
objętość sześcianu o krawędzi 5cm : V=(5cm) do potęgi trzeciej = 125cm sześciennych
sześcian o objętości 1dm sześcienny :
1dm sześcienny = 1000cm sześciennych
100cm sześciennych : 125cm sześciennych = 8
odp : w szescianie o objetosci 1 dm szescienny zmieści się 8 szescianow o kawedzi 5 cm
4.
P = 6 * a do kwadratu
a - długość krawędzi
P = 150cm kwadratowych [a nie sześciennych, jak napisałaś w poleceniu]
6*a do kwadratu = 150cm kwadratowych / 6
a do kwadratu = 25cm kwadratowych
a = 5cm
V = a do potęgi trzeciej
V = (5cm) do potęgi trzeciej
V = 125cm sześciennych
14 4 14
2009-05-22T13:21:28+02:00
1. zadanie

V = a³ – objętość sześcianu

a = 50cm

V = (50 cm)³

V = 125000 cm³

V= 125 dm³

2. zadanie

Sześcian ma 12 krawędzi.

Suma długości krawędzi sześcianu = 48 cm

Jedna krawędź sześcianu = 48cm ÷12 = 4 cm


V = a³ – objętość sześcianu

V = 4 cm³

V = 64 cm³

3. zadanie

Obliczamy objętość sześcianu o krawędzi 5cm.

V = a³ – objętość sześcianu

V = 5 cm³

V = 125 cm³

Zamieniamy na dm³

125 cm³ = 0,125 dm³

Objętość dużego sześcianu to 1dm³

W sześcianie o objętości 1dm³ zmieści się x sześcianów o objętości 0,125 dm³

1dm³ – x sześcianów
0,125 dm³ – 1 sześcian

x = 1dm³* 1 sześcian : 0,125 dm³
x= 8 sześcianów
odp. W sześcianie o objętości 1dm³ zmieści się 8 sześcianów o objętości 0,125 dm³


4. zadanie

Pc = 6a²
Pc = 150 cm

a2 = Pc ÷ 6
a2= 150cm ÷ 6
a2 = 25cm
a = √25cm
a = 5 cm

V = a³ – objętość sześcianu

V = (5cm)³

V = 125 cm³
11 3 11