Czy prawdy moralne zawarte w Dziadach (część 2)
są aktualne do dziś . ?


Prawdy moralne :
,,Kto nie doznał goryczy ni razu ,
Ten nigdy nie dozna słodyczy w niebie "
,,Bo kto nie był ni razu człowiekiem ,
Temu człowiek nic nie pomoże"
,,Kto nie dotknął ziemi ni razu ,
Ten nigdy nie może być w niebie " .

Pilne na dzisiaj do 220;00 potrzebuje

1

Odpowiedzi

2009-11-25T21:01:30+01:00
Tak ponieważ to są prawdy bardzo uniwersalne, które nigdy nie przestaną być warzne .