Muszę napisać charakterystykę Antygony lub Kreona na jutro... POMOCY!!!
Musi to być na min. 2 strony w zeszycie (nie wiem ile to w rzeczywistości) i nauczycielka kazała według planu ( nie kopiujcie z innych stron bo to ma być według tej kolejności którą zaraz podam) :

1. Scharakteryzuj Antygonę lub Kreona w formie ciągłego, spójnego tekstu.
2. Wykorzystaj notatki z lekcji (sam troche podopisuje).
3. Opisuj w trybie orzekającym, w czasie przeszłym.
4. Zachowaj trójdzielną kompozycję.
5. Akapity wydzielaj poprzez wcięcie pierwszej lini.(nauczycielka podała żeby każdy wiedzial co to akapot ;))
6. Zadbaj o spójność wewnętrzną każdego z akapitów oraz o spójność międzyakapitową.


Z góry dzia...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T21:56:31+01:00
Antygona
Postać z greckiej mitologii, córka Edypa (towarzyszyła ojcu na wygnaniu, po jego śmierci wróciła do Teb) i Jokasty, siostra Ismeny, Eteoklesa i Polinejkesa. Edyp, po rozwiązaniu zagadki Sfinksa, otrzymał w nagrodę królestwo i rękę Jokasty - swojej matki, o czym nie wiedział. Z tego kazirodczego związku narodziła się między innymi Antygona (dodatkowo jeszcze córka ojcobójcy), nad jej rodem Labdakidów wisiała klątwa bogów.
Gdy po bratobójczym zbrojnym konflikcie między Polinejkesem i Eteoklesem, w którym obaj zginęli, Kreon zakazał pochowania uznanego za zdrajcę ojczyzny Polinejkesa, Antygona, sprzeciwiając się woli tebańskiej starszyzny i króla, pogrzebała brata. Rozgniewany król kazał pojmać winnego, odgrzebać zwłoki, postawić przy nich straż. Antygona ponownie próbowała pogrzebać brata. Oświadczyła władcy, iż świadomie wybiera śmierć, woli ją do pozostawienia zwłok bez pochówku.
Nie pomagają protesty Hajmona: Kreon poleca ją zamurować w grocie skazuje na powolną śmierć z głodu i pragnienia. Pod wpływem wróżbity Terezjasza, król każe pogrzebać Polinejkesa, osobiście spieszy uwolnić Antygonę. Na łaskę jest jednak zbyt późno.
Decyzja Antygony byłą następstwem przekonania o wyższości praw, nakazów boskich nad ziemskimi. Antygona wierzyła również, ze nakazy moralne, religijne są silniejszym spoiwem społeczeństwa nić wola władcy, narzucane przez niego prawa. Trzeba też pamiętać, iż jedynym z istotnych motywów działania tej bohaterki była samowola, nawet pycha.
Wybranka Hajmona była piękna, odważną młodą kobietą, która zdecydowała się na sprzeciw wobec rozkazu Kreona. Uczynia to w imię miłości do brata i obowiązuje wypełnienia religijnych nakazów.Dumna, honorowa królewska córka nie czuła się niczyją poddaną. Siostrez zarzucała tchórzostwo, lekceważenie praw boskich, nawet egoizm. Była pewna swych racji, słuszności podjętych decyzji.
Antygona to postać tragiczna - Każdy dokonany przez nią wybór musiał zakończyć się śmiercią: ręki bogów lub Kreona. Uszanowanie praw boskich miało dla Antygony tę przewagę nad wypełnianiem rozkazu władcy, iż wiązało się z obietnicą nagrody po śmierci, aprobatą bogów oraz śmierci.
Postać Antygony przez stulecia była przedmiotem zainteresowania wielu pisarzy, dramaturgów i epików. Także współcześnie powstają liczne poświęcone jej utwory, najczęściej dokonując aktualizacji mitu - np. Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego.

Napisałam tylko część dlatego że mam bardzo mało czasu i tak na szybko... :D I bardzo przepraszam x] :*
2 3 2