1) Ile wynosi wartość wyrażenia W=log₃1/81log₉3
2) Pan Kowalski założył lokatę oprocentowaną w skali roku 7%. Jeśli po roku otrzymał z banku 13375 zł, to jaką kwotę ulokował?
3)Dla jakiego m funkcja f(x)= (-1/3m-6)x+2 nie ma miejsc zerowych?

3

Odpowiedzi

2009-11-25T21:06:50+01:00
1) Ile wynosi wartość wyrażenia W=log₃1/81log₉3=0, bo log₃1=0

lub jeśli jak koleżanki przyjeły jest to mnożenie logarytmów a nie dzielenie ( nie napisano nawiasów i zadanie nie jest jednoznaczne)
wtedy:
W=log₃1/81log₉3=log₃1/81*log₉3=-4*1/2=-2
bo log₃1/81=log₃ 3⁻⁴=-4
log₉3=log₃3/log₃9=log₃3/log₃3²=1/2


2) Pan Kowalski założył lokatę oprocentowaną w skali roku 7%. Jeśli po roku otrzymał z banku 13375 zł, to jaką kwotę ulokował?

x-inwestycja
p=7%
107%x=13375 zł
x=13375 zł:1,07
x=12 500 zł

3)Dla jakiego m funkcja f(x)= (-1/3m-6)x+2 nie ma miejsc zerowych?

f(x)= (-1/3m-6)x+2
nie ma miejsc zerowych, gdy a=0
-1/3m-6=0
-1/3m=6
m=-18
2009-11-25T21:14:22+01:00
W=log₃1/81log₉3=-4*0,5=-2

7%x+x=13375
107%x=13375
x=13375/107%
x=12500

f(x)= (-1/3m-6)x+2 nie ma miejsc zerowych
Δ<0
(-1/3m-6)²<0
1/9m²-4m+36<0 /*9
m²-36m+324<0
(m-18)<0
m<18

dla m<18 funkcja nie ma miejsc zerowych
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T21:19:55+01:00
1) Ile wynosi wartość wyrażenia

log₃1/81=x
x=-4
log₉3=y
2y=1
y=1/2
W=log₃1/81log₉3=-4*1/2=-2


2) Pan Kowalski założył lokatę oprocentowaną w skali roku 7%. Jeśli po roku otrzymał z banku 13375 zł, to jaką kwotę ulokował?

Kp-kwota poczatkowa
p=7%
107%Kp=13375
1,07Kp=13375
Kp=13375 zł:1,07
Kp=12500 zł

złożył do banku 12500zł

3)Dla jakiego m funkcja f(x)= (-1/3m-6)x+2 nie ma miejsc zerowych?

f(x)= (-1/3m-6)x+2
funkcja nie ma miejsc zerowych gdy a=0
-1/3m-6=0
-1/3m=6/:(-1/3)
m=6*(-3/1)
m=-18

dla m=-18