Która z podanych reakcji jest reakcją redoks? Odpowiedź uzasadnij, dokonując
odpowiednich obliczeń stopni utlenienia pierwiastków. Dla reakcji redoks wskaż utleniacz i
reduktor oraz procesy utlniania i redukcji. Pamiętaj o wyrównaniu współczynników
stechiometrycznych.
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
FeO + C → Fe + CO2

1

Odpowiedzi

2009-11-25T22:14:37+01:00
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
To nie jest reakcja redoks, gdyż żaden pierwiastek nie zmienił swojej wartościowości po reakcji.

2 FeO + C → Fe + CO2
Tutaj mamy do czynienia z reakcją redoks gdyż żelazo i węgiel zmienili swój stopień utleniana. Przed reakcją żelazo było dwuwartościowe a po reakcji straciło swoją całą wartościowość (po reakcji zostało w stanie wolnym), tak więc nie ma teraz wartościowości (lub jest ona równa 0).
Węgiel zmienił swoją wartościowość z 0 na IV.

W tej reakcji reduktorem jest węgiel, który się utlenia do dwutlenku węgla.
Utleniaczem w tej reakcji jest żelazo. Oddało tlen węglowi i samo zredukowało się do wolnego zelaza