Odpowiedzi

2009-11-25T21:23:01+01:00
Do 400g 2% roztworu wody morskiej dodano 22g soli. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu

Dane:
Cp₁= 2%
mr₁=400g
ms dodanej= 22g
Cp=?

Cp = (ms/mr) * 100% => ms= mr*Cp/ 100%
ms= 400*2%/100% = 8g

ms₂= 8+22=30g
mr₂=400+22=422g

Cp₂= 30/422 *100% ≈ 7,1%