Odpowiedzi

2009-11-25T21:11:13+01:00
1)zmienia sie a czasme do swej dawnej sormy wraca a czasem z energii moze powstac praca ---> kinematyka
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T21:20:39+01:00
Zmiana położenia ciała w czasie względem przyjętego układu odniesienia to ?
Ruch

wektor łączący dwa różne położenia ciała?
Przesunięcie

zbiór wszystkich punktów przestrzeni, do których przesuwa się dany punkt materialny
Tor ruchu

ruch, którego torem jest linia prosta
Prostoliniowy

skalarna wielkość fizyczna równa odwrotności okresu f=1/T, mierzona jest w hercach (1Hz=1s-1)
Częstotliwość

Jeśli przyspieszenie jest stałe a = const , to ruch nazywamy ruchem jednostajnie ... ?
Zmiennym

wszystkie punkty opisujące koncentryczne okręgi wokół osi obrotu to ruch...?
Obrotowy

iloraz drogi jaką przebyło ciało przez czas w jakim się to odbyło to ?
Prędkość