Bardzo prosze o pomoc ;)

Zad 1
Oblicz dla jakiej wartosci X wyrazenie x² + 3 jest o 2 wieksze od wyrażenia: 2 +x(x +1)

Zad 2
Dany jest kwadrat o boku długosci A .Na pisz wzor na pole kwadratu, który powstaje gdy :
a) dlugosc boków zwiekszymy o 4 ;
b) dlugosc boków zmniejszymy o 3

Zad 3
Dany jest prostokąd o bokach długosci x i y. Zapisz za pomoca odpowiedniego wyrazenia o ile wzrosnie lub zmalaeje pole tego prostokąta gdy:
a) Długosc boku X zwiekszymy o 2, a dlugosc bopku Y zwiekszymy o 3
b) Długosc boku X zmienjszymy o 3, a dlugosc bopku Y zmniejszymy o 2

1

Odpowiedzi

2009-11-25T21:31:39+01:00
Zad.1
x²+3+2=2+x(x+1)
x²+5=2+x²+x
x=3

zad.2
a)P=(a+4)²
b)P=(a-3)²

zad.3
a)P=(x+2)(y+3)
b)P=(x-3)(y-2)