Odpowiedzi

2009-11-25T21:20:44+01:00
Ponieważ straty ludzkie siegneły 1/3 ludności. Zniszczonych zostało większość posiadanych zamków. Upadek miast, które juz nigdy w czasie trwania I Rzeczpospolitej nie odzyskały swego znaczenia.
Ruina majatków szlachty i chłopstwa .
Olbrzymie straty kulturalne,
Szwedzi wywieźli niezliczone ilości polskiego dorobku kulturalnego (możemy go sobie obejrzeć w Szwedzkich muzeach). Sukces militarny wiązał sie z tym, że Szwedzi swą rabunkową gospodarką zrazili sobie społeczeństwo, swoim postępowaniem doprowadzili do buntu, okazało się iz Szwedom zabrakło wojska na utrzymanie terytorium
1 5 1
2009-11-25T21:22:17+01:00
Szwedzi chcąc opanować całość wybrzeży Morza Bałtyckiego, atakowali wielokrotnie Reczpolspolitą . Walki rozpoczęły się w drugiej połowie XVI w. i toczyły się dziesiątki lat. Latem 1655r. dwie potężne armie szweckie przekroczyły zachodnie i północne granice Reczpolspolitej, wszczynając kolejną wojnę. W krótkim czasie armie szweckie zajęły dużo część kraju, a król polski Jab Kazimierz został zmuszony do ucieczki za granicę. Wydawało sie ,że państwo, zalane przez szwedów, ostatecznie zostało podbite. Czasy tego najazdu nazywa się potopem szweckim. Najeźdźcy dokonywali masowych rabunków, niszczyli miasta i wsie. Punktem zwrotnym wojna była obrona Jasnej Góry w Częstochowej. Ufoortyfikowany klasztor Poaulinów broniła załoga licząca ok.250 osób. Przez sześć tygodni zwycięstwo odpierała szturmy o wiele silniejszych wojsk szweckich. Wreszcie Szwedzi zostali zmuszeni do rezygnacji z oblężenia. Wiadomość o tym sukcesie podniosła ducha bojowego u Polaków i wzmogła zapał do walki. Tworzono oddziały partyzanckie, które atakowły niewielkie odziały przeciwnika. To ustawicze nękanie znacznie osłabiło siły wroga.

1 5 1