Czy prawdy moralne zawarte w Dziadach (część 2)
są aktualne do dziś . ?( MIN 10 ZDAŃ !!!!)


Prawdy moralne :
,,Kto nie doznał goryczy ni razu ,
Ten nigdy nie dozna słodyczy w niebie "
,,Bo kto nie był ni razu człowiekiem ,
Temu człowiek nic nie pomoże
"
,,Kto nie dotknął ziemi ni razu ,
Ten nigdy nie może
być w niebie " .

Pilne na dzisiaj do 220;00 potrzebuje

1

Odpowiedzi

2009-11-25T21:39:37+01:00
Na ten temat: " Czy prawdy moralne z "Dziadów" przetrwały do dziś" zdania są podzielone. Obrzęd dziadów, był obrzędem pogańskim, dlatego też prawdziwy chrześcijanin nie powinien w ogóle się tymi prawdami kierować. Natomiast ludzie innego wyznania; podobnie jak osoby z Dziadów, owszem; może a nawet na pewno jego celem jest przestrzeganie, tego co zawarte było w tej lekturze. Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam sobie, w co wieży...w Boga, czy w przepowiednie pogańskie ...

-------------------------
Jest mniej niż 10 zdań, ale są bardziej rozbudowane :))