Odpowiedzi

2009-11-25T21:18:28+01:00
2009-11-25T21:21:30+01:00
Co powoduje krzepnięcie krwi

Białaczka:
powoduje zmiany we krwi. W szpiku kostnym powstają trzy podstawowe elementy krwi: czerwone krwinki, które przenoszą tlen i dwutlenek węgla, białe krwinki, odpowiedzialne za obronę przed infekcjami, i płytki krwi, które umożliwiają jej krzepnięcie. W organizmie osoby chorej na bia .

Osocze:
powodujące krzepnięcie krwi, substancje odżywcze (np. cukry i tłuszcze), związki mineralne i sole, które utrzymują ciało w równowadze chemicznej, dwutlenek węgla i inne substancje odpadowe oraz substancje zwane hormonami.
2009-11-25T21:22:38+01:00
* Istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem trombiny
* płytki krwi
* i chyba hemoglobina ale chyba nie...