1) Dla jakich wartosci A spełnona jest dana równosc
a+∛ 1
----- = ----- = 1
a²-3 a-∛

b) Sprawdz czy
2 1
----- * ----- = 1
∛-1 ∛+1

2) Znajdz liczbe natralną n, wiedząc ze iloczyn liczby poprzedniej n i liczby nastepujacej po n jest :
a) równy 3
b) równy 1
c) mniejszy od 2

1

Odpowiedzi

2009-11-25T21:24:06+01:00
A+∛ 1
----- = ----- = 1
a=0 lub a=2

----- * ----- = 1
∛-1 ∛+1

albo iloczyn ∛-1*∛-1
lub iloczyn ∛+1*∛+1a) równy 3 n=2 (1*3)
b) równy 1 n=2 (1/4*4)
c) mniejszy od 2 n=0 (-1*1)