Potrzebuje na sprawdzian!!Z góry dzieki
1.Ciepło własciwe wodu wynosi 4200J/kg*K.Ile ciepła trzeba dostarczyc 1 kilogramowi wody, aby ja ogrzac o 2stopnie celciusza.
2.Podczas wrzenia nastepuje:
a)tylko odrywanie sie czastek z powierzchni ziemi
b)tylko tworzenie sie baniek z para we wnetrzu cieczy i unoszenie sie ich w góre
c) obydwa stwierdzenia sa poprawne
3.Dlaczego do chłodzenia silników samochodowych uzywa sie cieczy o duzym cieple włściwym?
4.Jesli do naczynia z woda o temp.0 stopni i kawałki lodu dodamy iewiemlka ilosc goracej wody, to po chwili tepmeratura wody w naczyniu znowy bedzie wynosic 0 stopni. Wyjasnij co sie stało z dostarczonym ciplem?

1

Odpowiedzi

2009-11-25T23:07:51+01:00
1.
c=4200J/kg*°C
m=1kg
ΔT=2°C

Q=m*c*ΔT

Q=4200J/kg*°C * 1kg * 2°C = 8400J = 8,4kJ

2. c