Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T21:39:32+01:00
Objętość molowa, objętość zajmowana przez 1 mol danej substancji. Objętość molowa gazu doskonałego w temperaturze 0°C i pod ciśnieniem 1013,25 hPa jest równa 22,4 dm3. Objętość molowa odniesiona do pierwiastka chemicznego nosi nazwę objętości atomowej.