Odpowiedzi

2009-05-22T15:46:38+02:00
Druga zasada

w układzie termodynamicznie izolowanym, istnieje funkcja stanu, zwana entropią S, której zmiana ΔS w procesie adiabatycznym spełnia nierówność \Delta S\geqslant 0, przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy proces jest odwracalny.

pierwsza zasada

zmiana energii wewnętrznej układu równa jest sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem. Zasada ta, równoważna zasadzie zachowania energii
zastosowac mozesz to np w metaloznastwie
1 3 1