Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-22T15:56:30+02:00
1) NaCl --> Na+ + Cl-
2) K₂SO₄ ---> 2K+ + SO₄ 2-
3) Na₃PO4 ---> 3Na+ + PO₄ 3-
4) Ca(NO₃)₂ ---> Ca 2+ + 2NO₃ -
5) MgSO₄ ---> Mg 2+ + SO₄ 2-
6) Mg₃(PO₄)₂ ---> 3Mg 2+ + 2PO₄ 3-
7) Al₂(CO₃)₃ ---> 2Al 3+ + 3CO₃ 2-
8) BaSO₄ --> Ba 2+ + SO₄ 2-
9) CuCO₃ ---> Cu 2+ + CO₃ 2-
10) CaCl₂ ---> Ca 2+ + 2Cl -
11) MgSO₃ ---> Mg 2+ + SO₄ 2-
12) Pb(CO₃)₂ ---> Pb 4+ + 2CO₃ 2-
13) Tl₄(P₂O₇)₃ ---> 4Tl 3+ + 3P₂O₇ 4-
14) SnS₂ ---> Sn 4+ + 2S 2-
15) Na₂Cr₂O₇ ---> 2Na + + Cr₂O₇ 2-
1 5 1