Odpowiedzi

2009-11-25T21:48:31+01:00
Prozę sienkiewicza mozna podzielic na współczesną i historyczną. Współczesna – porusza, Historyczna – wciąga. W nowelistyce i powieściach współczesnych podejmował pisarz problematykę społeczną – terenem jego zainteresowania była sytuacja wsi – poziomu szkolnictwa, sytuacji dzieci, kobiet, najbiedniejszych. Sienkiewicz opisywał również środowiska emigracji zarobkowej, często sytuował akcję swej prozy za oceanem. Zupełnie inny charakter – a przede wszystkim cel – miały powieści historyczne. „Trylogia” i „Krzyżacy” – czytane przez kolejne pokolenia, nawet jeśli nie muszą już krzepić serc, zawsze znajdą grono tych, którzy dadzą się porwać historii i zapartym tchem śledzić będą koleje losów bohaterów.
12 3 12