Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami wybranymi spośród podanych, użytymi w odpowiedniej formie.
Następnie ułóż z tych słów krzyżówkę. Wybierz w nich litery, które utworzą hasło- pojęcie lub wyrażenie związane z rycerstwem.

Wyrazy uzupełniające:
ostroga, kruszyć, przyłbica, szranki, rękawica, pomieszać, ostrogi, wysadzić.

Niedokończone frazeologizmy:
Podjąć ........-przyjąć wyzwanie na pojedynek.
Dać koniowi .......-przynaglić konia do biegu.
.......... kopie o coś- stanąć do walki.
............. kogoś z siodła- pozbawić kogoś stanowiska.
Zdobyć .............. w czymś- zdobyć doświadczenie w danej dziedzinie.
Wystąpić z podniesioną .................- przedstawić swoje stanowisko otwarcie, bez strachu.Najbardziej mi chodzi o tą KRZYŻÓWKE !!! Pliss .. ;)
1/87 "Słowa na czasie" 1 gim
Jak najszybciej prosze :)

1

Odpowiedzi

2009-11-26T03:46:07+01:00
Podjąć RĘKAWICĘ-przyjąć wyzwanie na pojedynek.
Dać koniowi OSTROGI-przynaglić konia do biegu.
KRUSZYĆ kopie o coś- stanąć do walki.
WYSADZIĆ kogoś z siodła- pozbawić kogoś stanowiska.
Zdobyć OSTROGĘ w czymś- zdobyć doświadczenie
w danej dziedzinie.
Wystąpić z podniesioną PRZYŁBICĄ.- przedstawić swoje stanowisko otwarcie, bez strachu.


krzyżówka

pr Z yłbica
ręk A wica
W ysadzić
ostrog I
pomie S zać
krus Z yć
szr A nki

tak wygląda krzyżówka oddzieliłam żeby było widać wyraźnie hasło ZAWISZA no i musisz je napisać odpowiednio pod sobą te litery aby wyszło hasło pytania do tych haseł możesz sobie przepisać z tych frazeologizmów pasują:)
134 4 134
Dzieki wielkie
thx <3 B)
Komentarz został usunięty