Odpowiedzi

2009-11-25T22:35:17+01:00
W przeciwieństwie do glonów, dla których woda jest środowiskiem pierwotnym, rośliny kwiatowe przystosowane są do życia na lądzie. Dlatego też u tych, które wtórnie zasiedliły zbiorniki wodne , pewne cechy uległy modyfikacji. Łodygi ich często mają przestwory powietrzne,są giętkie i łatwo poddają się ruchom wody. Podobne wypełnione powietrzem przestwory znajdują się w liściach, które leżą na powierzchni wody. Takie niezatapialne liście, które mogą utrzymać ciężar żaby, mają naprzykład grzybienie białe. Cechą adaptacyjną wszystkich roślin o lisciach pływających jest występowanie aparatów szparkowych na górnej stronie blaszek liściowych. Liście unoszące się na wodzie są na ogół szerokie, przez co zwiększa się powierzchnia dostępna dla światła. Rośliny z wód płynących mają wiotkie, nitkowate lub pierzaste liście , nie stawiające żadnego oporu nurtowi wody. U roślin całkowicie zanurzonych również występują pierzaste liście. Są one tak miękkie , że opadają natychmiast po wyjęciu z wody. Niektóre rośliny tworzą dwa rodzaje liści-szerokie , pływające na powierzchni oraz piórkowate, całkowicie zanurzone.