Odpowiedzi

2009-11-25T22:05:46+01:00
MgS→Mg²⁺+S⁻ Cząsteczka siarczku magnezu dysocjuje pod wpływem wody nakationa agnezu i anion siarczkowe.
H3PO4→3H⁺+PO4³⁻ (tak samo jak w pierwszym tylko inne składniki i produkty)
NaOH→Na⁺+OH⁻ Cząsteczka zasady sodowej dys. pod wpływem wody na kation sodu i anion wodorotlenkowy
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T22:10:48+01:00
Dysocjacja to rozpad związków bądź też cząsteczek na jony (kation dodatni i anion ujemny) pod wpływem np.: wody (rozpuszczalnika).

Oto równania:

1. MgS --> Mg²⁺+ S²⁻
2. H₃PO₄ --> 3H⁺ + PO₄³⁻
3. NaOH --> Na⁺ + OH⁻

Odczytanie:

1. Cząsteczka siarczku magnezu dysocjuje na Kation magnezu o ładunku 2+ oraz anion siarki o ładunku 2-
2. Cząsteczka kwasu fosforowego (V) {kwasu ortofosforowego} dysocjuje na 3 kationy wodoru oraz na anion tlenku fosforu (V) o ładunku 3-
3. Cząsteczka wodorotlenku sodu dysocjuje na kation sodu oraz na anion grupy wodorotlenowej {hydroksylowej}
4 4 4