Odpowiedzi

2009-11-26T00:00:20+01:00
Skutki dla Polski w XVII w.
Skutki wojen ze Szwecją:
-ostateczna utrata większości Inflant i zwierzchnictwa nad Prusami Książęcymi przez Rzeczpospolitą
-ogromne zniszczenie, utrata dóbr materialnych i kulturalnych
-znaczne straty ludnościowe spowodowane działaniami wojennymi i zarazą
-wzrost znaczenia ksenofobii i nietolerancji

Turcja: odzyskanie utraconych ziem (Bracławszczyzna, Podole i województwo kijowskie)

Rosja: 1686r. podpisanie pokoju polsko-moskiewskiego, dzięki któremu potwierdzono postanowienia rozejmu andruszowskiego, zagwarantowano swobodę wyznania dla ludności prawosławnej w Rzeczypospolitej.
Pokój kończył wojny polsko-moskiewskie z XVII w. Bilans był niekorzystny dla Rzeczypospolitej, ponieważ obok strat terytorialnych obniżył się prestiż naszego kraju nie tylko w Europie Środkowej, ale także wśród ludności ukraińskiej, czego konsekwencją były wojny o Ukrainę i jej podział. Rzeczpospolita wychodziła z tych wojen znacznie osłabiona gospodarczo.
4 5 4