Odpowiedzi

2009-11-25T21:59:50+01:00
Chociaż większość krajów twierdzi, że prawnie zniosła niewolnictwo, w niektórych odradza się ono w swej tradycyjnej formie. Zwykle toczą się tam wojny domowe lub inne konflikty zbrojne. „Na obszarach rozdartych walkami rządy prawa są właściwie zawieszone”, donosi Anti-Slavery International, „toteż żołnierze i policja mogą zmuszać ludzi do darmowej pracy (...) bez obawy, że spotka ich za to kara; takie praktyki obserwuje się głównie w rejonach, gdzie władzę sprawują grupy wojskowe, które nie zostały uznane przez społeczność międzynarodową”. Jednakże ta sama organizacja informuje, iż „ostatnio napływają też doniesienia o wojskach rządowych bezprawnie zmuszających cywilów do niewolniczej pracy. Podobno żołnierze i policjanci biorą również udział w handlu niewolnikami — schwytanych przez siebie ludzi sprzedają innym do pracy”.
2 3 2
2009-11-25T22:00:26+01:00
Niewolnik to człowiek, który w świetle prawa jest rzeczą, tj. może być przedmiotem praw rzeczowych innej osoby. Sytuacja taka nie oznacza, że niewolnik nie może być podmiotem pewnych praw, tzn. że właściciel nie może nim swobodnie rozporządzać, włącznie z zabójstwem. Dzieci rodzące się z niewolników stanowią z reguły pożytki z rzeczy i też są niewolnikami.
Termin “niewolnictwo”, lub “praca niewolnicza” obecnie używany jest przenośnie także w odniesieniu do ciężkiej lub źle płatnej pracy, często jedynej dostępnej w danym rejonie.
4 3 4