Odpowiedzi

2009-11-25T22:04:11+01:00

x=y+5
(10x+5)+y+135=100y+x+5
y=2
x=5+2=7
liczba dwucyfrowa to 72
liczba trzycyfrowa to 207
różnica miedzy nimi 135
2009-11-25T22:10:55+01:00
Cyfra dziesiątek liczby dwucyfrowej jest o 5 większa od cyfry jedności.
xy=10x+y
x=y+5 czyli y=x-5
xy=10x+x-5
jeżeli przestawimy te cyfry i wstawimy między nie zero,
yx=100y+x
to otrzymamy liczbę trzycyfrową o 135 większą od dwucyfrowej
100y+x=xy+135
100y+x=10x+y+135
-9x+99y=135
-9x+99(x-5)=135
-9x+99x-495=135
90x=630 /:90
x=7
jaka liczba dwucyfrowa spełnia te warunki?
y=7-5=2
czyli ta liczba jest 72
sprawdzmy:
207-72=135
135=135