Stawka VAT przy sprzedaży obuwia , odzieży i sprzętu sportowego wynosi 22%. Korzystając z podanych informacji , odpowiedz:
a) Jaka jest cena brutto butów?
b) Jaka jest cena netto nart ?


c) Jaka jest cena netto, a jaka brutto płaszcza?cena netto: 120 zł cena brutto :….. cena brutto: 570 zł

W tym 55 zł VAT

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T23:21:53+01:00
A) cena brutto butów
netto = 120zł.
120zł * 22% = 26,40 VAT
120zł + 26,40zł = 146,40zł
cena brutto butów wyn. 146,40zł

b) cena netto nart
brutto = 570zł.
570:122% = 467,21zł netto
467,21 * 22% = 102,79 VAT
467,21+102,79 = 570
cena netto nart wyn. 467,21zł

c) cena netto i brutto płaszcza
VAT = 55zł.
22% --- 55zł
122%----x
x = 55 * 122 / 22 = 305zł.
cena brutto wyn. 305 zł.
305 - 55 = 250zł.
305/122% = 250zł
cena netto wyn. 250zł

13 3 13
2009-11-25T23:25:06+01:00
Pracuje w sklepie wiec powinno byc ok:D
cena brutto butów

120zł * 22% = 26,40 VAT
120zł + 26,40zł = 146,40zł
cena brutto butów -146,40

cena netto nart
brutto = 570
570:122% = 467,21zł netto
467,21 * 22% = 102,79
467,21+102,79 = 570
cena netto nart 467,21

cena netto i brutto płaszczza
22% -55zł
122%- x
x = 55 *(razy)122/ 22 = 305zł.
cena brutto 305
305 - 55 = 250
305/122% = 250
cena netto 250
7 3 7