Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T22:11:21+01:00
A) 1648r. - wybuch powstania kozackiego na Ukrainie pod przywódctwem Bohdana Chmielnickiego.

W pierwszych latach powstania kozacy wygrali z Polską pod Korsuniem, Piławcami, żółte wody i dotarli do Zamościa

w 1651 - polskie wojska pokonały kozaków pod Beresteczkiem.

b) Wojna z Rosją (od 1604r.) Bitwa pod Kłuszynem i zajęcie Moskwy. Dowódcą wojsk był Hetman Stanisław Żółkiewski.
2 1 2
2009-11-25T22:16:28+01:00
Wojna polsko - ruska
*18 stycznia 1654 w Perejasławiu pomiędzy Radą Kozacką i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem występującym jako pełnomocnik Aleksego I cara Rosji.
* bitwa pod Szkłowem (12 sierpnia 1654)
* bitwa pod Szepielewiczami (24 sierpnia 1654)
* bitwa pod Ochmatowem (29 stycznia – 1 lutego 1655)
* bitwa o Wilno (7 sierpnia 1655)
* bitwa pod Gródkiem Jagiellońskim (29 września 1655)
* oblężenie Lwowa (25 października 1655 - 8 listopada 1655)
* bitwa pod Jezierną (10 -12 listopada 1655)
* Rozejm w Niemieży koło Wilna zawarty został pomiędzy Rzecząpospolitą a Rosją 3 listopada 1656
* bitwa pod Werkami (21 października 1658)
* bitwa na jeziorze Miadzioł (1659)
* bitwa pod Konotopem (7 – 8 lipca 1659)
* oblężenie Lachowicz (23 marca – 28 czerwca 1660)
* bitwa pod Połonką (28 czerwca 1660)
* oblężenie Borysowa (połowa lipca – początek sierpnia 1660)
* oblężenie Mohylewa (10 sierpnia – 4 października 1660)
* bitwa nad Basią (8 października 1660)
* bitwa pod Lubarem (14 – 27 września 1660)
* bitwa pod Cudnowem (14 października – 2 listopada 1660)
* bitwa pod Słobodyszczami (7 października 1660)
* bitwa pod Kuszlikami (4 listopada 1661)
* bitwa pod Witebskiem (16 czerwca 1664)
* bitwa pod Szkłowem (2 sierpnia 1664)
* bitwa pod Stawiszczami (1664)
* 30 stycznia 1667 - Rozejm andruszowski rozejm zawarty w Andruszowie


wojna polsko - kozacka
* 1666 - Bitwa pod Brahiłowem (lub pod Ścianą) (19 grudnia)
* 1667 - Bitwa pod Podhajcami (6-16 października)
* 1671 - Bitwa pod Bracławiem (26 sierpnia)
* 1671 - Bitwa pod Kalnikiem (21 października)
1 1 1