Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T22:11:06+01:00
2009-11-25T22:19:36+01:00
A) s=at²/2
s=100m/s²*(60s)²
s=100m/s²*3600s²
s=360000m=360km

b)a=v/t
wiec
v=at
v=100m/s²* 5 s
v=500m/s

c)F=ma
0,2g=0,0002kg
F=0,0002kg*100m/s²
F=0,02N
2009-11-25T22:27:05+01:00
Vpoczątkowa = Vp = 80km/h = 800/36 m/s
a=100m/s²
A)t=1min=60s
s = Vp × t + ½ at²
s = 800/36 × 60 + ½ × 100 × 3600
s = 8000/6 + 180000
s = 181333 ⅕
B) V = Vp + at
V = 800/36 + 100 × 5
V ≈ 522,22
C) F = m × a
F = 0,0002 × 100
F = 0,02N

W działaniach należy pamiętać, żeby nie pominąć prędkości początkowej.
Powinno być dobrze ;]