1.Ciało w czasie 30 min przyszpieszyło z prędkości 20km/h do 80km/h. Oblicz z jakim poruszało się przyszpieszeniem.

2.Oblicz siłę która powodowała że ciało o masie 12kg poruszało się z pzryszpieszeniem z pierwszego zadania.

3.Oblicz jaką masę ma ciało które pod wpływem siły 20 niutonów poruszało się ruchem zmiennym z przyszpieszeniem z zadania pierwszego.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T22:28:05+01:00
1) t = 30 minut = 30*60 = 1800s
a = Vk-Vp / t
Vk = 80km/h = 22,2 m/s
Vp = 20km/h = 5,5 m/s
a = 22,2 - 5,5 / 1800 = 0.0093 m/s2

2) F = am
F - 0.0093 * 12kg = 0,1N

3) F = am m = F/a
m = 0,1 / 0.0093 = 10,75 kg


Rozwiązując tego typu zadania pamiętajmy o używaniu jednostek z układu SI
2009-11-25T22:58:42+01:00
1. t=30 min=1800s
Vp=20km/h=5,5m/s
Vk=80km/h=22,2m/s
a=(Vk-Vp)/t=16,7/1800=0,009m/s²
2. m=12kg
a=0,009 m/s²
F=a*m=12*0,009=0,108N
3.