Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T23:02:29+01:00
TEST – OŚWIECENIE

Przeczytaj uważnie test i zaznacz właściwe odpowiedzi.


CZĘŚĆ I
1. Które z pojęć określających światopogląd najważniejszych myślicieli epoki oświecenia przyporządkowano błędnie?

a) Kartezjusz – empiryzm <--
b) France Bacon – racjonalizm
c) Jon Locke – sensualizm

2. Które z oświeceniowych dzieł rozpoczyna się słowami: „Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności…”

a) „Zasady umowy społecznej” J.J.Rousseau
b) „Rozprawa o metodzie” Kartezjusza
c) „Co to jest oświecenie?” Kanta <--

3. Autorem maksymy: „Cogito ergo sum” jest:

a) Wolter
b) Kartezjusz <--
c) Jon Locke

4. Pojęcie „tabula rasa” („czysta karta”) wprowadził:
a) John Locke <--
b) J.J.Rousseau
c) Wolter

5. Myśliciele oświecenia, którzy opracowali „Encyklopedię” to:
a) Kartezjusz
b) Denis Diderot <--
c) Wolter <--

6. Hasło powrotu do natury głosił:
a) Wolter
b) Francis Bacon
c) J.J.Rousseau <--

7. Deizm to pogląd:
a) negujący istnienie Boga
b) uznający Boga za przyczynę świata i źródło nakazów moralnych, ale odrzucający jego dalszą interwencję w bieg zdarzeń i życie ludzkie <--
c) zakładający, że prawdziwe poznanie świata możliwe jest jedynie dzięki rozumowi

8. Autorem słów: „Trzeba uprawiać nasz ogródek” jest:
a) John Locke
b) Denis Diderot
c) Wolter <--


9. Z wymienionych niżej twórców doby oświecenia wskaż przedstawicieli sentymentalizmu:
a) I. Krasicki
b) J. J.Rousseau<--
c) F. Karpiński <--

10. Działacz polityczny polskiego oświecenia, który założył Collegium Nobilium to:
a) S. Konarski <--
b) S. Staszic
c) H. Kołłątaj

11. Autorzy oświeceniowych powieści to:
a) J. Swift<--
b) F. Karpiński<--
c) I. Krasicki <--

12. Które z wymienionych cech charakteryzują bajkę jako gatunek literacki:
a) zwięzłość <--
b) alegoryzacja treści <--
c) rozbudowane tło zdarzeń

13. W bajce I. Krasickiego „Jagnię i wilcy” zastosowano zabieg:
a) hiperbolizacji <--
b) typizacji postaci
c) miniaturyzacji świata przedstawionego

14. Wskaż poprawną definicję poematu heroikomicznego:
a) utwór, którego fabuła rozgrywa się w planie realistycznym
b) utwór epicki, wierszowany, który podniosłym stylem i kunsztownym językiem opisuje błahe wydarzenia <--
c) utwór liryczny, rozbudowany, który zawiera parodię scen batalistycznych

15. Jaki zabieg artystyczny zastosował I. Krasicki w satyrze „Do króla”, aby przeprowadzić rozrachunek z konserwatyzmem szlacheckim?
a) ironia <--
b) parodia
c) kontrast