Odpowiedzi

2009-11-25T22:49:09+01:00
2009-11-25T22:49:42+01:00
Wodorotlenek potasu (potaż żrący, potaż kaustyczny), KOH - nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, jedna z najsilniejszych zasad.

W standardowych warunkach wodorotlenek potasu jest białym ciałem stałym o gęstości 2,04 g/cm3. Jako odczynnik chemiczny zazwyczaj produkowany jest w postaci łamliwych, krystalicznych, miękkich płatków lub granulek. Ma właściwości higroskopijne, większe niż wodorotlenek sodu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, np. w temperaturze 0 °C 97 g na 100 cm3, a w 20 °C 110 g na 100 cm3 H2O. Jest także rozpuszczalny w etanolu (w 20°C ok 400 g/l). Proces rozpuszczania jest silnie egzotermiczny. Roztwór, zwany dawniej ługiem potasowym, ma odczyn silnie zasadowy. Temperatura topnienia KOH wynosi 360 °C, a temperatura wrzenia 1320 °C. Wodorotlenek potasu oraz jego roztwór wodny pochłania z powietrza dwutlenek węgla z wytworzeniem węglanu potasu, dlatego należy go przechowywać w szczelnych pojemnikach. Jest silnie żrący, powoduje poważne oparzenia. Po połknięciu powoduje oparzenia przełyku i żołądka, może spowodować jego perforację. LD50 (szczur, doustnie) wynosi 250-400 mg/kg.

Nazwy zwyczajowe potaż żrący lub potaż kaustyczny odnoszą się zwykle do produktu technicznego otrzymywanego z potażu w procesie kaustyfikacji.
Na skalę przemysłową otrzymuje się go poprzez elektrolizę roztworu chlorku potasu wykorzystaniem katody rtęciowej (proces analogiczny jak przy produkcji wodorotlenku sodu). Dawniejszą metodą produkcji wodorotlenku potasu była kaustyfikacja węglanu potasu.
stosowany jako środek suszący i bielący, w technikach graficznych,
wykorzystywany w litografii w procesie grawerowania,
do pochłaniania dwutlenku węgla i pary wodnej z powietrza,
stosowany do otrzymywania innych związków potasu, głównie soli,
stosuje się go też do wyrobu miękkich mydeł,
w syntezach organicznych jako mocna zasada.