1.Wypisz korzystając z podręcznika ( Historia 1 zakres podstawowy Od dziejów najdawniejszych do schyłku starożytności)osiągnięcia kultury mykeńskiej i minojskiej.Uzasadnij jaki był jej wpływ na kulturę ogólnogrecką.

2.Wypisz dziedziny gospodarki rozwijające się w starożytnej Grecjii (też z tego podręcznika)

Str 70-71

Pomóżcie !! na jutro !!

1

Odpowiedzi

2009-11-26T00:33:56+01:00
Kultura Mykeńska stworzyła całą mitologię heroiczną, w której znaczącą role odegrały elementy przedgreckie, a także egipskie i małoazjatyckie. Lista bogów obejmuje: Zeusa, Herę, Posejdona, Eileithyię, Erynie i prawdopodobnie Demeter. Ponadto były tu nazwy bóstw nieznanych nam z tradycji greckiej, np.: Dapata, Manasa, Divinijo, Posidaia, i Dinia.

W epoce mykeńskiej dokonała się również kolonizacja wybrzeża małoazjatyckiego, powstały miasta achajskie Pitane, Elaia, Aigai, Smyrna, Kyme. Koloniści achajscy z Attyki sięgnęli poprzez Cyklady oraz wyspy Chios i Samos ku wybrzeży Małej Azji między Zatoką Hermajską a Izayjską, powstały tam jońskie miasta Kaladzomenai, kolofon, efez, Milet. Później został tam stworzony związek dwunastu miast jońskich.


GENEZA NAZWY.
Kultura kreteńska nazywana jest też zamiennie kulturą minojską.

Nazwa kultura kreteńska pochodzi od miejsca rozwoju. Kreta leży na południowym krańcu Morza Egejskiego, akwenu pełnego wysp, który znajduje się pomiędzy dzisiejszą Grecją a Turcją.

Cywilizację powstałą na Krecie nazywamy często minojską. A. Evans nadał kulturze minojskiej imię od mitycznego władcy Krety – Minosa. Już wśród późniejszy Greków krążyły legendy o wspaniałości cywilizacji kreteńskiej. Najbardziej znany z nich opowiada o królu Minosie. Mieszkańcy Aten musieli co roku posyłać na Kretę młodych chłopców i dziewczęta w hołdzie królowi kreteńskiemu Minosowi. Składano ich następnie w ofierze monstrualnemu półczłowiekowi – półbykowi o imieniu Minotaur, który zamieszkiwał kręte korytarze labiryntu. W końcu Minotaur został zabity przez Tezeusza, który jako pierwszy uciekł z Labiryntu. Pomogła mu córka Minosa, Ariadna, dając mu kłębek nici, dzięki któremu Tezeusz mógł trafić do wyjścia z labiryntu.


II. PODZIAŁ HISTORII KRETY NA OKRESY.
Evans podzielił historię Krety na dziewięć okresów. Okresy te pogrupował w trzech większych okresach:
- wczesnominojskim (3000 -2000)
- średniominojskim (2000- 1600)
- późnominojski (1600 – 1400)


III. DZIEJE CYWILIZACJI MINOJSKIEJ.

W okresie neolitu Kreta była słabo zaludniona. Lata swojej świetności Kreta przeżywała w 2000 r. p.n.e. za panowania króla Minosa. W ciągu III tyś. Została zaludniona przez przybyszów z Azji Mniejszej. W drugiej połowie III tyś. Na Krecie powstało jedno państwo lub kilka państw. W okresie średniominojskim powstawały pałace (największy znajdował się w Knossos). W pierwszej połowie II tyś. Kreta odgrywała pierwszorzędną rolę w wymianie na handlowej na Morzu Śródziemnym.

Ok. 1700 r. i 1600 r. dużych spustoszeń dokonało trzęsienie, które zniszczyło pałace. Istnieje też hipoteza, że doszło wtedy do walk wewnętrznych, jednak uważa się to za mniej prawdopodobne.
Ok.1600 r. pałace został odbudowane
Zmierzch kultury minojskiej przyniósł wybuch wulkanu na wyspie Thira (ok. 1450 r. p.n.e.) oraz najazd około roku 1400 r. p.n.e. Po kataklizmie pałace nie zostały już odbudowane. Istnieją świadectw pisemne, według których agresorami byli Achajowie.
W 1200 r. nastąpiło podbicie większej części wyspy przez Dorów.
1200- 800 zanika znajomość pisma

IV. PAŁACE.
Największy pałac znajdował się w Knossos ( „labirynt z Knossos”, w greckiej tradycji nazywany domem podwójnej siekiery).

Duże pałace powstawały w okresie średniominojskim np. w Knossos i Fajstos, w mniejszych miejscowościach powstawały mniejsze budowle pałacowe.
Pałac był przede wszystkim centrum gospodarczym, pełnił też funkcję centra administracyjnego i kulturowego. Pałace nie posiadały fortyfikacji. Stanowiz yoonz ukad wielu komnat.


V. ROLNICTWO.
Było samowystarczalne. Kreta była w stanie wyżywić swoich mieszkańców. Istniała zawansowana uprawa oliwek i winorośli. Produkowano więcej towarów i naczyń niż potrzebowano.

Dla wstępu do dyskusji troszkę napisałem o kulturze minojskiej. Jutro lub jeszcze dziś dopiszę kolejne punkty. Zapraszam do dyskusji.
VI. POKOJOWE USPOSOBIENIE KRETEŃCZYKÓW.

Kreteńczycy są postrzegani jako cywilizacja ludzi pogodnych i cieszących się życiem. Świadczy o tym to, że ich żołnierze nie używali broni, Kreteńczycy byli rozmiłowanie w dekorowaniu swoich domów barwnymi malowidłami, ich miasta i pałace nie posiadały fortyfikacji.

VII. ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE NA KRECIE

Zostały podjęte od 1899r. prze z A. Evansa, dały niespodziewane rezultaty. W Knossos został odkryty wspaniały pałac, teksty spisane w kilku rodzajach pisma. Wykopaliska archeologiczne prowadzone w innych miejscach wyspy zaowocowały odkryciem kolejnych mniejszy pałaców od tego w Knosssos.
Prowadzono również prace wykopaliskowe na wyspie Tera.
2.

Społeczeństwo i gospodarka państw hellenistycznych

W epoce hellenistycznej społeczeństwo wschodniej części Śródziemnomorza było wyraźnie podzielone na warstwy. Na szczycie hierarchii stał król z rodziną i kręgiem najbliższych przyjaciół oraz współpracowników. Grecka i macedońska elita największych miast zajmowała kolejny szczebel. Na nieco niższym szczeblu drabiny społecznej stali członkowie bogatych elit miast niegreckich, przywódcy mniejszych grup etnicznych oraz przedstawiciele miejscowej arystokracji, będący posiadaczami wielkich majątków ziemskich. Najniższą warstwę wolnej ludności stanowiły masy drobnych kupców, rzemieślników i najemnych robotników. Niewolnicy pozostali tam, gdzie byli zawsze: poza społecznością, chociaż ci, którzy pracowali na dworze, mogli niekiedy wieść życie w komfortowych warunkach.