Proszę o możliwie szybką (prawidłową odpowiedź)
Dam NAJ...a idiotów, którzy będą spamować, będe natychmiast zgłaszał...

1. Z punktu A lężącego na okręgu o środku O poprowadzono dwie prostopadłe do siebie cięciwy o długościach 4 i 6. Pole koła ograniczonego tym okręgiem jest równe:

P.S. Ma wyjść 13π

2. Jeżeli α, 3α, (α+45°) są miarami kątów trójkąta, to miara największego kąta w tym trójkącie jest równa:

P.S. odp to 81°

3. Jeśli w trójkącie równoramiennym stosunek miary kąta α zawartego między ramionami do miary kąta β przy podstawie trójkąta jest równy 1:4, to kąt β ma miarę:

P.S. odp to 80°

Proszę o wykonanie działań do tych zadań (po kolei co i jak)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T23:15:59+01:00
1. Z punktu A lężącego na okręgu o środku O poprowadzono dwie prostopadłe do siebie cięciwy o długościach 4 i 6. Pole koła ograniczonego tym okręgiem jest równe:
jeśli cięciwy są prostopadłe, to tworzą one ze średnicą trójkąt prostokątny wpisany w koło.
Srednica jest jednocześnie przeciwprostokątna trójkąta.
(2r)²=4²+6²
(2r)²=16+36
(2r)²=52
2r=√52
2r=2√13
r=√13
P=πr²
P=π(√13)²
P=13π


2. Jeżeli α, 3α, (α+45°) są miarami kątów trójkąta, to miara największego kąta w tym trójkącie jest równa:

α+3α+(α+45°)=180⁰
5α+45⁰=180⁰
5α=180⁰-45⁰
5α=135⁰
α=135⁰:5
α=27⁰
3α=3*27⁰=81⁰
α+45°=27⁰+45°=72⁰

największy to 81°

3. Jeśli w trójkącie równoramiennym stosunek miary kąta α zawartego między ramionami do miary kąta β przy podstawie trójkąta jest równy 1:4, to kąt β ma miarę:

α/β=1/4→β=4α
α+2β=180⁰ ( suma kątów wewn. w trójkącie =180⁰)
α+2(4α)=180⁰
α+8α=180⁰
9α=180⁰
α=180⁰:9
α=20⁰
β=4*20⁰=80⁰
1 5 1
2009-11-25T23:18:29+01:00
1. jak poprowadzisz tak cieciwy to wyjdzie ci trójkat prostokatny i pol kole

w trojkacie przyprostokatne maja dl 4 i 6


z twierdzenia pitagorasa wyjdzie srednica

wiec 6² + 4² = x²
36 + 16 = x²
52 = x²
x =√52

czyli srednica rowna jest √52 a promien jej polowe czyli½ √52

pole kola to
π (½√52)² = π ¼ *52 = 13π


2. a + 3a+ a+45 = 180
5a + 45 = 180

5a = 135

a = 27 stopni
3a = 81 stopni <---
a + 45 = 72 stopnie3. α = ¼β
α + 2β = 180
¼β+β+β =180
2¼β = 180
β = 80 stopni <--------
α = 20 stopni
1 5 1
2009-11-25T23:29:50+01:00