Odpowiedzi

2009-11-25T23:36:17+01:00
Dane:
t1 = 20 stopni C
t2 = 800 stopni C
m1 = 0,2 kg
m2 = 10 kg
Cw = 4200 J/kr * stopnien C
Cz - = 460 J/kg * stopnien C

szukane:
t3

rozw

m1 * Cz *(t1 - t3) = m2* Cw* (t3 - t2)
m1Czt1 - m1Czt3 = m2Cwt3 - m2Cwt2
- m1Czt3 - m2Cwt3 = -m2Cwt2 - m1Czt1
t3(-m1Cz - m2Cw) = -m2Cwt2 - m1Czt1
t3 = -m2Cwt2 - m1Czt1 / -m1Cz - m2Cw
t3 = -10 * 4200 * 800 - 0,2 * 460 * 20 / -10 * 460 - 10* 4200
t3 = - 33600000 - 1840 / - 4600 - 42000
t3 = - 33595160 / - 46600
t3 ≈ 721 stopni celciusza
3 3 3
2009-11-25T23:55:23+01:00
W zadaniu podajesz omyłkowo symbole

masa wody: m₁= 10kg
ciepło właściwe wody: c₁= 4200 J/kg8°C
temperatura początkowa wody: T₁= 20°C

masa żelaza: m₂= 0,2kg
ciepło właściwe żelaza: c₂= 452 J/kg*°C
temperatura początkowa żelaza: T₂= 800°C

Z bilansu cieplnego wyliczymy temperaturę końcową:

T=(c₁m₁T₁+ c₂m₂T₂)/(c₁m₁+ c₂m₂)

T=(4200*10*20 + 452*0,2*800)/(4200*10 + 452*0,2)=(840000 +72320)/(42000+90,4) = 912320/42090,4= 21,68°C≈21,7°C≈22°C
Zależy jak dokładnie przybliżyć.
I to jest szukana temperatura wody
4 4 4