Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-22T18:41:54+02:00
V = Pp * H
V = π(4mm)² * 180mm = 2880π mm³ ≈9043,2 mm³ = 9,0432 cm³ --> objętość jednego ołówka

10 000 * V = 90 432 cm³ = 90,432 dm³

90,432 dm³ - 60%
V - 100%

V = 100% * 90,432 dm³ / 60%
V = 150,72 dm³ --> dziennie zużyte drewno
2009-05-22T18:42:16+02:00
²r=4mm=0,004m
h=18cm=0,18m
n=10000
V=?
V=1,4*n*π*r²*h
V=1,4*10 000*3,14*0,004²*0,18 [m³]
V=1,4*10 000*3,14*0,000016*0,18
V=1,4*3,14*0,16*0,18
V=0,1266 m³