Można sobie wybrać ::

1teoria Wegnera zalozenia i obwody
2.powstawanie wodospadu Nigana lub wiktorii (zambezie )
3.przelomy rzeczne rodzaje przykklady geneza
4.przyczyny i konsekwencje starzenia sie spoleczenstwa propozycje i przeciwdzialania

2

Odpowiedzi

2009-11-26T00:25:59+01:00
4.przyczyny i konsekwencje starzenia sie spoleczenstwa propozycje i przeciwdzialania

przyczyny :
obniżająca się stopa urodzeń, a także systematyczny wzrost liczby osób w wieku starszym
Główną przyczyną nadchodzących zmian demograficznych jest stopniowy wzrost przeciętnej długości życia i spadek współczynnika dzietności.
Drugą przyczyną starzenia się społeczeństw jest malejąca liczba dzieci.


skutki:
wzrost wydatków państwa na cele zdrowotne, socjalne, na emerytury i zapewnienie jego obywatelom godnej starości
Starzenie się społeczeństw będzie miało fundamentalny wpływ na sytuację gospodarczą krajów UE i w konsekwencji na wysokość naszych dochodów i jakość życia

PRZECIWDZIAŁANIE:
Aby ograniczyć ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństwa w Polsce musimy w najbliższych podwyższyć wiek emerytalny kobiet do 65 lat. W większości krajów EU-15 ustawowy wiek odchodzenia z rynku pracy na emeryturę kształtuje się dla obu płci na tym samym poziomie, czyli 65 lat (m.in. w Niemczech, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii). W ostatnich latach w wielu krajach Europy Zachodniej zaczęto podwyższać wiek emerytalny kobiet, aby docelowo zrównać go z wiekiem emerytalnym mężczyzn (np. w Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii). W Islandii, Danii i Norwegii wiek emerytalny dla obu płci już teraz wynosi 67 lat., a w najbliższych latach osiągnie ten poziom w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T00:57:07+01:00
1. Teoria Wagnera
Wraz z rozwojem społecznym rosną wydatki publiczne państwa, na pokrycie których niezbędne są coraz większe dochody. Sprowadza się to do obserwacji, że mechanizm rynkowy nie jest w stanie sprostać potrzebom ludzkim, gdyż potrzeby publiczne rosną szybciej od potrzeb indywidualnych.(Prawo wzrastających wydatków publicznych).
Teoria A. Wagnera przyczyniła się do sformułowania koncepcji państwa dobrobytu (welfare state), w którym za pomocą dochodu z rosnących podatków na szeroką skalę realizowano wydatki socjalne, wraz z wydatkami na ubezpieczenia społeczne

3.Przełomy rzeczne
Rodzaje:
-antecedentny:
powstaje wówczas gdy w poprzek biegu rzeki wypiętrza się powoli wzniesieni. To wypiętrzanie musi być tak powolne żeby rzeka mogła rozciąć je na dwie części
(np. Dunaju między Karpatami a Górami wschodnioserbskimi, zwane Żelazną Bramą.)
-epigenetyczny:
powstaje wtedy gdy rzeka płynąca po płaskim terenie zbudowanym z osadów mało odpornych na erozję dotrze w wyniku erozji gruntu do skał twardych, zasypanych przez te osady, a następnie wyrzeźbi w nich dolinę
(np. Dunaju przez masyw czeski.)
-odziedziczony:
powstaje, gdy rzeka wykorzystuje dolinę lodowcową płynąc jednak w kierunku przeciwnym niż płynęła rzeka lodowcowa
(np. Poznański Przełom Warty)
-strukturalny:
ściśle związany z budową geologiczną obszaru, powstaje, gdy rzeka natrafia na osady o większej odporności co powoduje wyraźne przewężenie doliny;
-przelewowy:
powstanie przez rozcięcie zapory spiętrzającej wodę rzeczną. Zaporę tę stanowić mogą wały morenowe, jęzory osuwiskowe, strumienie lawy lub jęzory spływów moren ablacyjnych bądź rygle skalne
(np. rygiel Zmarzłego Stawu nad Czarnym Stawem Gąsienicowym).
-regresyjny:
powstaje w wyniku erozji wstecznej źródeł rzeki (zobacz kaptaż), co doprowadza do przecięcia działu wodnego i połączenia się dwóch rzek.
(np. przełom Lubrzanki w Górach Świętokrzyskich)
-pozorny:
powstaje poprzez odpreparowanie rowu zapadliskowego na obszarze o rzeźbie zrębowej
(np. przełom Renu, przełom Wisły koło Tyńca).

Liczę na dobrą ocenę:P
Pozdrawiam, Nessive:)
2 4 2