Uzupełnij i dobierz odpowiednie współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji spalania. Napisz słownie równania.
A) CH4 + ..... === co + ......
B)C2H4 + O2 === CO2 + ......
C)C4H6 + ..... === C + H2O
wypełniaj tylko puste pola resztę zostaw bez zmian

1

Odpowiedzi

2009-11-26T00:45:44+01:00
A)2CH₄+3O₂→2CO+4H₂O
b)C₂H₄+3O₂→2CO₂+2H₂O
c)2C₄H₆+2O₂→8C+4H₂O