1. Po jakim czasie ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego z szybkością początkową V1= 5 m/s ( V jeden równa się 5 metrów na sekundę) ciało osiągnie szybkość V2 = 15 m/s ? ( V dwa równa się 15 metrów na sekundę) . Wartość przyspieszenia wynosi 2m/s² ( dwa metry na sekundę kwadrat) . Jaką w tym czasie przebędzie drogę?

2. Ile musiałby wynosić okres obrotu kuli ziemskiej wokół własnej osi , aby siła odśrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku siłę grawitacyjną?

Dane:
Równik Ziemi = 6370 km
g= 9,8 m/s²

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T12:15:10+01:00
1.
Dane :
v₁=5m/s
v₂=15m/s
a=2m/s²
t=?

a=Δv/t
t= Δv/a
t=(15m/s - 5m/s) :2m/s²
t=10m/s:2m/s²
t=5s

s=½at²
s=½ * 2m/s² * (5s)²
s=25m
1 5 1